ร่วมงานกับเรา

บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรับผู้สนใจเข้าร่วมทำงาน และฝึกงานในองค์กรของเรา

ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจ นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน

ซึ่งทางบริษัทจะทำการทดสอบด้วยวิธีการภายในของบริษัท