ประวัติบริษัท

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ก้าวสู่ปีที่ 14 ของการเป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์และการเงิน

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินครบวงจร ที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน มั่นคงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินกว่า 1,000 ล้านบาทของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises SMEs) จนกระทั่งลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าภาคราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรในการกำกับดูแลของรัฐ

ปัจจุบัน บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่
เลขที่ 9 ซอยบางนา-ตราด 17
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2393-7800 โทรสาร 0-2393-7810
Website : www.newasset.co.th