กิจกรรมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

กิจกรรม โครงการศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ อีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ