กิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ และบริษัทร่วม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เช่น

1. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 (Agenda of The Market Sounding Map Ta Phut Industrial Port Phase 3) วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สถานที่ Eternity Ballroom, Pullman Bangkok King Power


2. การจัดสัมมนาครั้งที่ 2 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-2-sea

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5

3. การจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1
ในโครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม”

IMG_068

IMG_069

4. การจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม
ในโครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม”

IMG_4065

IMG_4102

5. การจัดสัมมนาครั้งที่ 1 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

SEA 4

SEA 6

SEA 9

6. การประชุมสัมมนาทดสอบตลาด (Market Sounding) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

U-1

U-2